Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ

          ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ)

   
            

                                   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

 
 
 

Αρχική
Ανακοινώσεις
Προσωπικό
Έντυπο Υλικό
Συνδέσεις

 

Ψηφιακός Χάρτης Ε.Μ.Π

Υπηρεσία Καταλόγου Ε.Μ.Π 

 

Δημιουργία - Συντήρηση
Αλεξία Παναγιωτοπούλου

Δ/νση Πληροφορικής Ε.Μ.Π.
Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων


Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΣΕ INTERNET EXPLORER                                                    HOSTED BY NOC

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Ποτούλη Βασιλική
Γραφείο 110 - κτ. Διοίκησης (Ζ), 1ος όροφος
Τηλ:.
+30 210 772 1897
FAX +30 210 772 1948
Email:vapotou@central.ntua.gr

 

  Αναστασίου Ναταλία
Γραφείο 110 - κτ. Διοίκησης (Ζ), 1ος όροφος
Τηλ:.+30 210 772 1088
FAX +30 210 772 1948
Email:nataliaa@mail.ntua.gr

 

  Παναγοπούλου Ειρήνη
Γραφείο 110 - κτ. Διοίκησης (Ζ), 1ος όροφος
Τηλ:. +30 210 772 2005
FAX +30 210 772 1948
Email:eirpanag@mail.ntua.gr

 

  Ποδάρα Κωνσταντίνα
Γραφείο 110 - κτ. Διοίκησης (Ζ), 1ος όροφος
Τηλ:. +30 210 772 1088
FAX +30 210 772 1948
Email:apofiti@central.ntua.gr

 

  Τζώρτζη Σταυρούλα
Γραφείο 110 - κτ. Διοίκησης (Ζ), 1ος όροφος
Τηλ:. +30 210 772 2344
FAX +30 210 772 1948
Email:voulatzo@central.ntua.gr

 

  Τριαντάρη Λαμπρινή
Γραφείο 110 - κτ. Διοίκησης (Ζ), 1ος όροφος
Τηλ:.+30 210 772 1899
FAX +30 210 772 1948
Email:labtrian@central.ntua.gr