Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ

          ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ)

   
            

                                   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

 
 
 

Αρχική
Ανακοινώσεις
Προσωπικό
Έντυπο Υλικό
Συνδέσεις

 

 

Ψηφιακός Χάρτης Ε.Μ.Π

Υπηρεσία Καταλόγου Ε.Μ.Π 

 

Δημιουργία - Συντήρηση
Αλεξία Παναγιωτοπούλου

Δ/νση Πληροφορικής Ε.Μ.Π.
Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων


Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΣΕ INTERNET EXPLORER                                                    HOSTED BY NOC

   

ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Παρακαλούμε να συμπληρώνετε όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία

  Τα υποδείγματα των αιτήσεων αδειών υπάρχουν σε δύο μορφές:

  α) αρχεία WORD τα οποία μπορείτε να τα σώσετε στον υπολογιστή σας και να συμπληρώσετε τα δικά σας
      στοιχεία ηλεκτρονικά, και

  β) αρχεία PDF τα οποία μπορείτε να τα τυπώσετε και να συμπληρώσετε χειρόγραφα τις αιτήσεις σας.

  Αρχεία Word Αρχεία  PDF  
    Υπεύθυνη Δήλωση (κενή)  
  Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικού Ιδιότητας  
  Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών  
  Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικού για Δάνεια  
  Αίτηση αναγνώρισης  Προϋπηρεσίας  
  Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικού για απαλλαγή από εφορευτική επιτροπή σε εκλογές  
  Αίτηση χορήγησης  δικαιολογητικών για εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα  
  Αίτηση παραμονής στην Υπηρεσία  
  Αίτηση Γενικού περιεχομένου