Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ

          ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ)

   
            

                                   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

 
 
 

Αρχική
Ανακοινώσεις
Προσωπικό
Έντυπο Υλικό
Συνδέσεις

 

 

Ψηφιακός Χάρτης Ε.Μ.Π

Υπηρεσία Καταλόγου Ε.Μ.Π 

 

Δημιουργία - Συντήρηση
Αλεξία Παναγιωτοπούλου

Δ/νση Πληροφορικής Ε.Μ.Π.
Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων


Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΣΕ INTERNET EXPLORER                                                    HOSTED BY NOC

   

ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ

 

Παρακαλούμε να συμπληρώνετε όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία

  Τα υποδείγματα των αιτήσεων αδειών υπάρχουν σε δύο μορφές:

  α) αρχεία WORD τα οποία μπορείτε να τα σώσετε στον υπολογιστή σας και να συμπληρώσετε τα δικά σας
      στοιχεία ηλεκτρονικά, και

  β) αρχεία PDF τα οποία μπορείτε να τα τυπώσετε και να συμπληρώσετε χειρόγραφα τις αιτήσεις σας.

  Αρχεία Word Αρχεία  PDF  
  Αίτηση χορήγησης αναρρωτικής  άδειας
  Αίτηση χορήγησης αναρρωτικής  άδειας με Υπεύθυνη Δήλωση

Σημειώνεται ότι: Δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας με Υπ. Δηλ. πριν η μετά από αργία η ανάμεσα σε δύο (2) αργίες ή ημέρα Δευτέρα

 

  Αίτηση χορήγησης άδειας γάμου
  Αίτηση χορήγησης άδειας πένθους
  Αίτηση χορήγησης άδειας εκλογών
  Αίτηση χορήγησης άδειας κυοφορίας
  Αίτηση χορήγησης άδειας λοχείας
  Αίτηση χορήγησης άδειας ανατροφής
  Αίτηση χορήγησης άδειας ανατροφής στον πατέρα με σύζυγο στον Δημόσιο Τομέα
  Αίτηση χορήγησης άδειας ανατροφής στον πατέρα με σύζυγο στον Ιδιωτικό Τομέα (εξαρτημένη μισθωτή εργασία, άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος, άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας)
  Αίτηση Γενικού περιεχομένου